zorlu

Taç Linen Üretim Tesisi Terbiye Bölümü taşıyıcı sistemi, prefabrik kolonlar tarafından taşınan prefabrik çatı kirişlerinden oluşmaktaydı. Bu kirişler omega formlu öngermeli prefabrik aşık kirişleri ile birbirine bağlanmıştı. 29.000m² plan ölçülerinde ve ayrıca 3560m² lik bir ara katı da bulunan yapının 1998 Deprem yönetmeliğine göre deprem hesabı yapıldığında yapının takviyesine gerek duyulmuş ve güçlendirme fabrikanın içindeki üretimi aksatmayacak şekilde çelik bir sistemle gerçekleştirilmiştir.

  • Yer: İstanbul
  • Yapım Yılı: 2002