Dış Hatlar Terminal Binası taşıyıcı sistemi, 67.35 m. açıklığında, 58.80 m. boyunda üç adet ana holden oluşmaktadır. Kapladığı alanın dıştan dışa boyutları 83.23 m. x 207.18 m. dir. Hol yüksekliği kara tarafından apron tarafına doğru azalmaktadır. Çatı alt kotu, kara tarafında 13.42 m. iken apron tarafında 8.60 m.’ye düşmektedir. Yapının kara tarafında, klima santralının yerleştirilmesi için betonarme kolonlar üzerine oturan 219.00 m. boyunda, 15.10m. eninde ve 6.85 m. yüksekliğinde çelik bir yapı tertiplenmiştir. Bu projeyle firmamız Avrupa Çelik Birliği ECCS 2001 Proje Ödülü’ne layık görülmüştür.

  • Yer: İstanbul
  • Yapım Yılı: 2000
  • Çelik Tonajı: 3190 Ton