Proje inşaat alanı 1454m² olan 6 katlı bir üretim binası ile 3065m² olan tek katlı bir depo binasından oluşmaktadır. Binalar çelik konstrüksiyon olarak projelendirilmiştir.

  • Yer: Rusya
  • Yapım Yılı: 2003
  • Çelik Tonajı: 277 Ton