Oztek

72m. x 192m. = 13824 m² lik prefabrik terbiye binasının 1998 Deprem Şartnamesine göre deprem hesabı yapıldığında binanın takviyesine gerek duyulmuş ve bina üretimi aksatmayacak şekilde çelik bir takviye sistemiyle güçlendirilerek 1998 şartnamesine uygun hale getirilmiştir.

  • Yer: İstanbul
  • Yapım Yılı: 2003