37.53m. x 37.53m. ölçülerinde atrium orta kısım çatısı, atrium yan kısım çatıları, muhtelif platform ve merdivenler ile sinema salonları ve tesisat sundurmalarından oluşmuştur.

  • Yer: İstanbul
  • Yapım Yılı: 1999
  • Çelik Tonajı: 243 Ton