Toplam inşaat alanı yaklaşık 56.000 m2 olan, 7 ana bloğun yanında otopark, yaya yolu köprüsü gibi ilave ünitelerden de oluşan opera binası Ege denizinin kıyısında İzmir, Mavişehir'de konumlandırılmıştır. Üzerinde yürünebilen eğimli çatısı monolitik bir kütle olarak bütün yapının üzerinde devamlılık arz eder.

Bina statik sistemi özellikle toprak altında kalan kotlarda ve çok büyük açıklık geçmeyen bölgelerde betonarme, ana salon, fuaye, sahne bloğu gibi büyük açıklık geçen bölümlerde çelik konstrüksiyon, kompozit döşeme ve kolonlarla çözülmüştür.Yapının temeli zemin özelliklerinden dolayı kazıklı radye temel olarak projelendirilmiştir.

  • Yer: İzmir
  • Yapım Yılı: 2014